incidenten rondom Informatiebeveiliging. Directeur Frans Pol … MA Sociology. Health. Van advies over een Datamanagementplan tot een training Academic English Writing. Bij Novel-T Smart worden studenten verbonden met het werkveld om gezamenlijk kennis te ontwikkelen door onderzoeks- en onderwijsopdrachten uit te voeren en om talentbehoud voor de regio te bewerkstelligen. DATA-training en -advies voor reproduceerbare open science met impact.Focus op “voorkomen is beter dan genezen” middels aandacht voor o.a. Lid worden en connectie maken Saxion University of Applied Sciences. Gerwin Beuving. Hans Vossensteyn is daarin als keteneigenaar mijn belangrijkste aanspreekpunt. Ik adviseer lectoren en onderzoekers bij het indienen van onderzoekvoorstellen. vraagstukken m.b.t. Verder lezen over Medewerker secretariaat. Business informatiemanager voor de keten onderzoek. Samen met projectleider Silvia Kempers is ze de komende twee jaar betrokken bij de opzet van het Digital Competence Center dat op landelijk niveau onderzoeksondersteuning binnen het hbo gaat professionaliseren. Het team SubsidieAdvies helpt, als onderdeel van SRGS, medewerkers van Saxion bij het aanvragen van subsidies. Vacatureniveau. Caroline van der Willigen. Deventer. Every day we see products, services and solutions that were not there yesterday. After 28 years, including ten years as director of CHEPS in the University of Twente, Hans Vossensteyn will leave the Center for Higher Education Policy Studies to become director of Research & Graduate School (SRGS) at Saxion University of Applied Sciences per 1 September 2019. In haar nieuwjaarsspeech benadrukte Anka Mulder het al: onderwijs en onderzoek moeten de komende jaren bij Saxion beter in balans komen. Daarmee kun je veel gerichter gebruik gaan maken van de diensten van SRS. Vraagbaak en begeleiding succesvol subsidieaanvragen indienen, met de focus op de interne planning, subsidie regelementen en verantwoording, management informatie subsidiemanagement, draagvlak Saxion stakeholders. Binnen Saxion train ik onderzoekers en coach ik lectoraten bij hun praktijkgerichte onderzoek en interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s. Van het aanvragen van een ISBN tot contractonderhandelingen met uitgevers. Saxion believes that people should be central in this process. Wanneer de dienstverlening rond publicaties goed georganiseerd is, kun je je als onderzoeker blijven richten op je kerntaak: het maken van kennisproducten. SR&GS bouwt voort op eerdere initiatieven rond de organisatie van onderzoek en de invulling van de onderzoeksagenda binnen Saxion. Bent u: een strategisch leider vanuit de inhoud; Miriam does research in Epistemology. Verder lezen over Docent HBO-ICT. Inhoudelijk kunnen betrokkenen terecht bij Saxion Research Services. verbeterprojecten subsidie en onderzoekmanagement. Ondersteuning van Research Data Management, DMP, FAIR principles en Linked Data, © 2019 Saxion Research Services / Privacyverklaring, Terugblik ‘Kijkje in de Keuken’ bij Saxion Research Services, foundational coding and data science skills to researchers, gebruik van bij Saxion beschikbare (onderzoeks-)software voor: opslag, enquête, statistiek, transcribreren, kwalitatief onderzoek en literatuurreferenties. D.H.A. Als Liaison- officer ondersteun ik consortiumvorming en ontwikkeling van samenwerkingsprojecten op het gebied van Health, wellbeing & technology. Bachelor Prestatie-indicatoren onderzoek, waaronder werkveldtevredenheid voor praktijkgericht onderzoek. Fulltime, Parttime . ... School of Business, Building & Technology, Enschede. Dit … : Bureau Concern Information ManagementCorporate Information Security Officer. “We kunnen als hbo’s allemaal het wiel gaan uitvinden, maar het is beter om gezamenlijk een auto te bouwen die ons verder brengt,” zegt Sarah Coombs, adviseur Research Support bij Saxion. This is a Dutch Vocational University having 3 campuses in the eastern Netherlands, which provide more than a hundred courses in the fields of studies like law, finance, hospitality, … A student will graduate with an international research question for 6 months. Docent HBO-ICT. Dutch students of the HBO programme Archaeology at Saxion (Deventer) are eligible for admission to the Master’s programme Archaeology if they have followed the ‘doorstroomminor’ Archeologie voor Saxion-studenten (30 ECTS). Saxion Research & Graduate School (SRGS) s.l.littooij@saxion.nl / 06-30124083. In SRS bundelen Saxion Bibliotheek, Kwaliteit & Regelgeving (K&R), International Office, Saxion Research & Graduate School en Juridische Zaken hun dienstverlening. Of we vanuit huis ook altijd een inhoudelijk antwoord kunnen geven is afhankelijk van de vraag. Caroline van der Willigen Docent bij Dr.-Knippenbergcollege Eindhoven. Vanuit deze rol pak ik externe ontwikkelingen, interne wensen, contractverlengingen en optimalisaties voor tools, applicaties en systemen op. Het publiceren van zowel onderzoeks- als onderwijsmateriaal neemt een steeds belangrijkere plek in bij een kennisinstelling als Saxion. PhD programmes are only offered by Research universities and last for 4 years. Saxion is divided into twelve individual schools each with its own discipline, although not all schools offer international programmes. Loopt je toch tegen problemen aan? SRS invests a lot of time in professionalisation and good cooperation. Een breed opgeleide onderzoeksmethodoloog met enerzijds expertise in ontwerponderzoek en actieonderzoek in diverse domeinen, en anderzijds ervaren in beschrijvend en verklarend onderzoek in het sociaal-economisch domein. Their current project is 'Integration of Research and Education at Saxion … With regard to the scope of its subjects and degree programmes offered, the Saxion University of Applied Sciences is a comprehensive institution. Master (graduate) is the second level of higher education designed for bachelors who plan to become scientists. In addition, the team has its own communication officer. Saxion University of Applied Sciences is one of the largest institutions of higher education in the Netherlands, with close to 27,000 students. Dienst Research & Graduate School, Enschede / Deventer. Contactpersoon voor Health Holland, Health Valley, TopFit, OostNL, TNO, Topcluster Medtech Twente, Vitaal Twente, TZA, Deventer GROZzerdam. Hans joined CHEPS in 1991, initially as a research associate. As of 1 June, (Dave) Blank has been appointed adviser of the Executive Board of Saxion. Hij gaat het toegepast onderzoek verder ontwikkelen dat is ondergebracht in de nieuwe Saxion Research and Graduate School. Coördinator Masteronderwijs Saxion Research & Graduate School Hogeschool Saxion mrt. Dienstverband. Enschede en Deventer Teammanager Bachelor Social Work Euregionaal Hogeschool Saxion jan. 2016 - sep. 2018 2 jaar 9 maanden. Neem dan contact met ons op. : rechtenbeheer, uploaden bachelor en master scripties in de repository, publiceren (open access) in de HBO-Kennisbank. Dave Blank will assume this responsibility in addit… Daarnaast de landelijke, regionale en locale overheden t.a.v. Hans Vossensteyn en Rudy Dokter geven uitleg. Consortiumvorming, netwerkontwikkeling, strategische borging en internationale versterkingen, Ondersteuning bij het registreren van onderzoek en de Saxion Research Cloud Drive, registratie Saxion onderzoekersdatabase, uploaden (open access) publicaties in de repository en publiceren in HBO Kennisbank en NARCIS.Coördineren Post-It voor het Onderwijs met o.a. Betrokken bij netwerkontwikkeling in CleantechRegio en met de provincies. About. Projectmanager Saxion onderzoeksprojecten Dienst Research & Graduate School . Informatiebeveiliging en Privacy, (IT) Risk Management, IT Compliance, (IT) Security, Audit, Cobit, ISO27001, IT&Management en Processen, Voorzitter van Computer Security Incident Response Teams (CSIRT) t.b.v. Saxion University of Applied Sciences is a very large public university located in Enschede with 26229 students enrolled (2017 data or latest available). Ik ondersteun consortiumvorming en ontwikkeling van samenwerkingsprojecten, vaak met een thematische inslag. The Saxion Research Services team is a collaboration between, among others, the Saxion Library, the Quality Assurance Office, the International Office, Saxion Research & Graduate School and Legal Affairs. He will focus on the further development of applied research that was placed under the wing of the new Saxion Research and Graduate School. Dr. Ing. Dave Blank doet dit naast zijn functie als wetenschappelijk ambassadeur va… In Saxion Research Services bundelen Saxion Bibliotheek, Kwaliteit & Regelgeving (K&R), International Office, Saxion Research & Graduate School en Juridische Zaken hun dienstverlening.. SRS denkt mee, ondersteunt en adviseert in elke fase van het onderzoeksproject. Miriam Losse currently works at Saxion Research and Graduate School. PhD degree can be gained after defending of … Ik ondersteun consortiumvorming en ontwikkeling van samenwerkingsprojecten, vaak met een thematische inslag. Through teaching and research, Saxion puts the latest scientific advances into practice. Daarnaast doe ik onderzoek naar interdisciplinaire methoden van praktijkgericht onderzoek en de integratie van onderzoek in het curriculum. Research at Saxion is driven by demands from businesses, local authorities and organisations. Je kunt via researchservices@saxion.nl gewoon je vragen blijven stellen. © 2019 Saxion Research Services / Privacyverklaring, Terugblik ‘Kijkje in de Keuken’ bij Saxion Research Services, Digital Competence Center: Saxion leidt landelijk project rond professionalisering research support, Opfrisser: wachtwoorden voor de Saxion Research Cloud Drive (SRCD), tot stand brengen van een verbinding naar de SRCD binnen de Windows verkenner (PDF), “Met het RIS gaan we het hele onderzoekslandschap van Saxion in kaart brengen.”. We lezen de mailbox tijdens kantooruren. Het betreft hier dan doorgaans het tot stand brengen van een verbinding naar de SRCD binnen de Windows verkenner (PDF) (volgens ‘webDAV’), waarvan het instellen net iets anders werkt dan het inloggen zoals je dat voor o.a. Je kunt bij ons terecht voor: Informatie en begeleiding in de nationale en internationale netwerken en vorming consortia Alle lectoren hebben bericht gehad, met de uitnodiging hun nieuwe projecten in het RIS aan te melden. Ook helpen we je bij het inzichtelijk maken van de impact van je onderzoek en het vergroten van kennisopbouw. Wij denken mee, ondersteunen en adviseren in elke fase van je onderzoeksproject. After that, the student will implement their findings based on their research as a trainee within your business. De onlangs gestarte Saxion Research & Graduate School (SRGS) gaat daar een flinke kwalitatieve bijdrage aan leveren. Bij hogeschool Saxion leren we je welke gevolgen innovaties hebben op jouw toekomstige vakgebied en hoe je technologie kunt toepassen om je werk straks nog beter uit te voeren. Contact. Daarbij houd ik mij bezig met het ‘change gedeelte’ en key-users en functioneel beheerders focussen op de dagelijkse gang van zaken. Saxion Research & Graduate School Binnen Saxion ondersteunen wij subsidieaanvragers, zetten we betere onderzoeks- informatiestromen op en werken we aan meer coherentie in Living Technology onderzoek met masters- PhD projecten. D.H.A. Bureau BestuurFunctionaris Gegevensbescherming, Privacywetgeving (AVG), aanpalende wetgeving en Dataprotectie (FG/DPO).Organisatie, Cultuur & Management (MSc), Bedrijfskunde, Projectmanagement en IT&Management en Processen, Informatie over auteursrechten, informatie over intellectueel eigendom, training en ondersteuning in het gebruik van onderzoeksapplicaties en wetenschappelijke databanken, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties, controle referentielijsten, ondersteuning bij (open access) publiceren en uitgeeflicenties, publicatie uploaden naar de Saxion Repository, verstrekken unieke registratienummers voor onderzoekers, publicaties en datasets, advies en ondersteuning bij datamanagementplan, advies bij opslag van privacy-gevoelige research data, Training research writing, interculturele vaardigheden voor internationale research samenwerkingsverbanden, cursussen en workshops Language School, Informatie over auteursrechten, KPI’s registreren en rapporteren, training en ondersteuning in het gebruik van onderzoeksapplicaties en wetenschappelijke databanken, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties, controle referentielijsten, ondersteuning bij (open access) publiceren en uitgeeflicenties, publicatie uploaden naar de Saxion repository, verstrekken unieke registratienummers voor onderzoekers, publicaties en datasets, advies en ondersteuning bij datamanagementplan, advies bij opslag van privacy-gevoelige research data. Duration is 1−2 years. Saxion University of Applied Sciences is one of the largest institutions of higher education in the Netherlands, with over 24,000 students (and still growing!). That is why we prepare our students in various ways for their future role in this dynamic society. Met de invoering van het Research Informatie Systeem (RIS) zet Saxion een belangrijke stap in het faciliteren en monitoren van onderzoek. There are 26,000 students that are housed on the campus by the university. Vind hier het complete aanbod bachelor en master opleidingen van Hogeschool Saxion! Vanuit Novel-T Smart worden de Business loketten van de UT (Strategic Business Development), het ROC van Twente (de HUB), het Saxion Business Point en de Science Shop van Novel-T met elkaar verbonden, Subsidiespiegel, succesvol subsidieaanvragen indienen, subsidie regelementen en verantwoording, quickscan subsidiemogelijkheden en projecten inrichten met focus op (internationalisering van) onderwijs subsidies. For Saxion students. Verder lezen over Docent Bouwkunde (met affiniteit voor calculatie en werkvoorbereiding) ... Saxion. Find 4831 researchers working at Saxion University of Applied Sciences | Enschede, Netherlands | Omdat er momenteel nogal wat mensen zijn die een nieuwe of hergeïnstalleerde laptop in gebruik nemen, krijgen we meldingen ‘dat het wachtwoord niet werkt’. Director Saxion Research & Graduate School at Saxion University of Applied Sciences Enschede en omgeving, Nederland Meer dan 500 connecties. Ik denk graag mee over governance, strategische keuzes en internationale deelname, ook als je die vastlegt in overeenkomsten (Management agreements, Consortium agreements) Vragen over *Research Professional kun je mij stellen. As an educational institution we are able to aid businesses through the efforts of our students. Saxion Research & Graduate School, Saxion University of Applies Sciences Apeldoorn. Gerwin Beuving jaja bij neenee Enschede en … Speciaal voor jou als onderzoeker. De Saxion Research and Graduate School heeft inloopspreekuren georganiseerd. Prof . Saxion University of Applied Sciences is a Dutch vocational university with three campuses in the eastern Netherlands.It provides more than 100 courses in study fields as archaelogy, finance, law, engineering, hospitality, business, IT, broadcasting, health and digital media.With over 27,000 students, it is one of the largest institutions of higher education in the Netherlands. We ondersteunen daarnaast op technisch niveau met de IT Servicedesk. 2018 - heden 2 jaar 11 maanden. Informatiespecialist, contactpersoon AuteursrechtInformatiePunt (AIP), informatie over auteursrechten, contractonderhandelingen over gebruik en uitgeven van publicaties, Kwaliteitszorg Onderzoek en Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijk Onderzoek, Training research writing,  interculturele vaardigheden voor internationale research samenwerkingsverbanden, academic English writing, proeflezen Engelstalige publicaties, Style Guide, Glossary. Op zoek naar een hbo studie? (Dave) Blank wordt per 1 juni adviseur van het College van Bestuur van Saxion. Digital Competence Center: Saxion leidt landelijk project rond professionalisering research support “We hebben dit als hbo’s zelf naar ons toegetrokken.”. Saxion Research & Graduate School Binnen Saxion ondersteunen wij subsidieaanvragers, zetten we betere onderzoeks- informatiestromen op en werken we aan meer coherentie in Living Technology onderzoek met masters- PhD projecten. (EU) Liaison officer namens Saxion in de ambtelijke UASNL en Th!nkEastNetherlands netwerken. NWA, SPRONG. Van advies over een Datamanagementplan tot een training Academic English Writing. Saxion University of Applied Sciences is located in Enschede, Netherlands.The province that it is located in is Overijssel. Research at Saxion This involves looking at the interaction between technology and society. Research & graduate school. Prof. Dr Ir. Data Librarian, advies en ondersteuning van Research Data Management tijdens de hele levenscyclus van je datasets met onder andere het registreren van onderzoek, het datamanagementplan/dataparagraaf, Saxion Research Cloud Drive, het deponeren van data in de Saxion repository, FAIR-principes en Metrics, b.g.m.oldehampsink@saxion.nl / 06-53256721, Vanuit het SRGS werkzaam voor Novel-T Smart en het Saxion Business Point. Saxion Research & Graduate School bouwt voort op eerdere initiatieven om de organisatie van onderzoek, de invulling van de onderzoeksagenda en de verdere ontwikkeling van professioneel masteronderwijs binnen Saxion vorm te geven. Actief bij het faciliteren van Europese samenwerking en verwerven van fondsen, daarom ben ik bekend met de EU Funding & Tenders portal. Hierin werken we uiteraard nauw samen, omdat zij precies zien waar de wensen liggen. The Saxion Export Center (SEC) is part of the Saxion International Business School. Speciaal voor jou, als onderzoeker. Academie Creatieve Technologie, Deventer / Enschede. The world is getting smarter. Juridische advisering over overeenkomsten, intellectueel eigendom, geheimhouding, samenwerking en aansprakelijkheid. Beste lezer, de digitale dienstverlening van Saxion Research Services gaat door tijdens de overheidsmaatregelen rond het Coronavirus. Per 1 janauri 2018 is de Saxion Research & Graduate School (SR&GS) gestart. Bedrijfswebsite. Dienst Research & Graduate School, Enschede. It was founded in 1884. Je ontvangt altijd een reactie. Wat merken studenten en medewerkers hier de komende jaren binnen Saxion van? Our ambition is to stimulate and support the international trade activities of SMEs in Overijssel and Gelderland. Saxion is divided into twelve individual schools each with its own discipline, although not all schools offer international programmes. We werken vanuit een ketenplan en ik schakel tussen de klantwensen, projectvoorstellen en de borging daarvan. Directeur Saxion Research & Graduate School, Technische ondersteuning op Saxion Research Cloud Drive (SRCD), en Post-It. MijnSaxion gewend bent.Het wordt haarfijn uitgelegd als je voorgaande link naar de PDF volgt, die je ook altijd kunt terugvinden onder Post-it – Handleidingen. Actief bij het faciliteren van Europese samenwerking en verwerven van fondsen, daarom ben ik bekend met de EU Funding & Tenders portal. Binnen SRGS eerste contactpersoon voor o.a. In SRS bundelen Saxion Bibliotheek, Kwaliteit & Regelgeving (K&R), International Office, Saxion Research & Graduate School en Juridische Zaken hun dienstverlening. Niet alleen door het linken van onderzoeksdata, publicaties en auteurs, maar ook door het veilig archiveren van je data voor hergebruik en evaluatie. Dus welke opleiding je ook kiest, wij bereiden je voor op een wereld die steeds slimmer wordt. Publications 4. University of Twente. Saxion University has a rich history – its roots can be traced back to the 1875. Living Technology is not just about developing innovative products and techniques, but also about research into the impact of innovative technology on humanity and society (and vice versa). (voorbeelden: Erasmus en NUFFIC OKP). Subsidiespiegel, succesvol subsidieaanvragen indienen, subsidie regelementen en verantwoording, quickscan subsidiemogelijkheden en project inrichting met focus op de subsidiemogelijkheden die worden aangeboden door de reguliere subsidieaanbieders (voorbeelden: NWO, RVO, Provincie). Docent Bouwkunde (met affiniteit voor calculatie en werkvoorbereiding) Onderzoeksadviseur Sarah Coombs helpt je in deze sessie op weg en legt uit hoe Saxion Bibliotheek, Bureau Kwaliteitszorg, International Office, de Saxion Research & Graduate School en Juridische Zaken hun diensten in SRS bundelen. ... Before joining Saxion he has worked more than 15 … Momenteel veel aandacht voor preventie, leefstijl en leefomgeving met natuurlijk de rol van technologie hierin. Verder lezen over Projectmanager Saxion onderzoeksprojecten. The student will be intensively trained and coach by teachers from Saxion and experienced export managers for the duration of the programme. Subsidie adviseur Saxion Research & Graduate School Hogeschool Saxion October 2018 – Present 1 year.